ชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป เป็นเทคนิคการก่อสร้างอีกแบบหนึ่ง ถ้าเลือกออกแบบได้ถูกต้องก็จะตอบโจทย์ความต้องการได้ ทั้งนี้โดยการพิจารณาปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ “ต้นทุน จำนวนแรงงาน กำหนดเวลา คุณภาพชิ้นงาน ระยะเวลาเตรียมงาน ความจำเป็นใช้ผู้ชำนาญพิเศษ เหมาะกับปริมาณงานมากน้อย แก้ไขต่อเติมยากหรือง่าย”

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติต่อสอบถามมาทางบริษัทฯ เราจะให้คำแนะนำท่านให้ออกแบบและเลือกรูปแบบที่ถูกใจท่าน นอกจากรูปแบบที่เสนอแล้ว เรายังผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตทุกชนิดตามที่ท่านต้องการอีกด้วย