บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ

โครงสร้างโดยทั่วไปคือ พื้น ผนังและฝาบ่อ

  • หล่อคอนกรีตกับที่ทั้งพื้นผนัง ต้นทุนสูง ใช้แรงงานจำนวนมาก ใช้เวลานาน แต่ยังมีปัญหารั่วซึมอยู่บ้างเช่นกัน
  • ระบบ Caisson เป็นระบบหล่อบนดินเมื่อได้อายุจึงขุดดินออกให้บ่อจมลมไปให้ถึงระดับที่ต้องการ ต้นทุนสูงกว่าหรือเท่ากับวิธีแรก ใช้แรงงานพอสมควร เหมาะกับสถานที่แคบๆ ต้องใช้ช่างชำนาญงานจริงๆ
  • ระบบผนังสำเร็จรูป มีทั้งแบบเป็นแผ่น แบบทรงสี่เหลี่ยม แบบทรงกลมประกับทั้งตั้งและนอน ต้นทุนต่ำกว่า แรงงานน้อยกว่า แต่ก็ยังต้องใช้ช่างชำนาญมาประกอบจึงไม่รั่วซึม

บ่อบำบัด,บ่อน้ำดี รูปแบบ Block 3x3 , 2.5x2.5 , 2.0x2.0 m.

บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ

บ่อบำบัด รูปแบบผนัง

บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ

บ่อบำบัดระบบ Caisson