บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์

บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ขนาด 2-3 ชั้น

  • หล่อคานเสาแบบดั้งเดิม แล้วก่ออิฐฉาบปูน ใช้คนงานมาก สร้างนาน
  • เสา คานสำเร็จรูป ใช้เวลาโครงสร้างน้อยลง แล้วใช้ผนังสำเร็จรูปชนิดมวลเบา ชนิดกลวง หรือผนังชนิดอื่นๆ ต้นทุนอาจำต่ำกว่าแบบแรก ใช้คนงานน้อย สร้างได้เร็ว ทำให้ปิดโครงการตามกำหนด ควรมีอาคาร 5-10 หลังขึ้นไป แก้ไขต่อเติมง่าย
  • ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปโดยทำเป็นโครงสร้างแทนเสา คาน ต้นทุนพอๆกับแบบแรก ใช้คนงานน้อย สร้างได้เร็ว ทำให้ปิดโครงการตามกำหนด ควรมีอาคาร 10-50 หลังขึ้นไป แก้ไขต่อเติมยาก
บ้านแฝดศุภลักษณ์